Τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους.

Τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους.

Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιός είναι πιο ευτυχισμένος; Πότε ήμασταν πιο ευτυχισμένοι; Πιο ευτυχισμένο είναι ένα παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του. Υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτή την βαθιά σύνδεση; Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και για εμάς, ακόμα και σήμερα. Πιο ευτυχισμένοι είμαστε όταν βρισκόμαστε σε σύνδεση με την μητέρα μας – και ύστερα με τον πατέρα μας. Στην διάρκεια της ζωής μπορεί ίσως να έχει παρεμβληθεί κάτι που μας αποξένωσε από την μητέρα μας. Και γινόμαστε κενοί. Χωρίς μητέρα είμαστε κενοί. Τότε κάτι λείπει.