Online Συμβουλευτική

Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική (on line counseling) αξιοποιεί τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής πέραν από την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο πρακτική. Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική και βέβαια δεν συνιστά σε καμία περίπτωση κάποιας μορφής ψυχοθεραπεία. Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική (on line counseling)  παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα έναντι άλλων μορφών συμβουλευτικής. 

Tα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται είναι τα εξής:

 • Ο/η συμβουλευόμενος/η αποφασίζει πόσο συχνά και πόσο χρόνο θα αφιερώσει στην εξ αποστάσεων συμβουλευτική.
 • Ο/η συμβουλευόμενος/η ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών που θέλει να επικοινωνήσει έχοντας τη δυνατότητα να κάνει όσες αλλαγές επιθυμεί στα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα στείλει.
 • Ο/η συμβουλευόμενος/η μπορεί να επικοινωνήσει με τον σύμβουλο από όπου βρίσκεται αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε τηλέφωνο. Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους δεν έχουν την πρακτική δυνατότητα να επισκεφτούν ένα σύμβουλο στο γραφείο του είτε λόγω αδυναμίας (πχ. ασθένεια, κινητικά προβλήματα, διαμονή εκτός Αθηνών) είτε λόγω πολύ ασφυκτικού προγράμματος.
 • Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική είναι οικονομικότερη από την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με έναν σύμβουλο ή ψυχοθεραπευτή.
 • Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν αρχικά πιο άνετα να ζητήσουν ψυχολογική βοήθεια ανώνυμα και απρόσωπα.
 • Η έγγραφη διατύπωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάποιος/α και η περιγραφή της κατάστασής του σε έναν τρίτο,  είναι μια διαδικασία που συχνά από μόνη της συμβάλλει στην απεμπλοκή από το πρόβλημα και αναδεικνύει διαφορετικές οπτικές.

 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται είναι τα εξής:

 • Ο/η συμβουλευόμενος πρέπει να γνωρίζει την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Ο/η συμβουλευόμενος δεν έχει άμεση αλληλεπίδραση και απαντήσεις από τον σύμβουλο σε πραγματικό χρόνο αλλά θα περιμένει για 24 έως 48 ώρες για την ανταπόκρισή του
 • Η διαδικτυακή επικοινωνία στερείται της αμεσότητας και του πλούτου της διαπροσωπικής επαφής όπου μπορούν να αξιοποιηθούν και εξωλεκτικά μηνύματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη συμβουλευτική. Επίσης, η απουσία άμεσης φυσικής επαφής με τον σύμβουλο μπορεί να στερεί από τον/ την συμβουλευόμενο/η την αίσθηση ότι κάποιος μπορεί να μπει στη θέση του/της και να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των καταστάσεων που βιώνει.
 • Ανησυχία ότι κάποιος τρίτος μπορεί να έχει παράνομη διαδικτυακή πρόσβαση στην επικοινωνία με τον σύμβουλο ή να δει τα ηλεκτρονικά του μηνύματα (emails).
 • Κάποιες φορές η βασική δυσκολία του/της συμβουλευόμενου/ης αφορά την αδυναμία του/ της να αναπτύξει ανθρώπινες σχέσεις που χαρακτηρίζονται από αμεσότητα και γνησιότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συμβουλευτική εξ αποστάσεως αντενδείκνυται και συνίσταται η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με έναν σύμβουλο ή ψυχοθεραπευτή.

Στην παρούσα φάση παρέχω  εξ αποστάσεως συμβουλευτική με τους εξής τρόπους:

 • Συμβουλευτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) – ασύγχρονη on line συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική μέσω instant messenger – συγχρονική on line συμβουλευτική μέσω chat
 • Τηλεφωνικές συνεδρίες
 • Ατομικές συνεδρίες εξ αποστάσεως με βιντεοκλήσεις μέσω skype

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου που παρέχω, αφορούν δυσκολίες με εξαρτητικές συμπεριφορές, σε οικογενειακά προβλήματα, συζυγικές ή / και συντροφικές σχέσεις, στο γονεϊκό ρόλο, στις εργασιακές σχέσεις, στη λήψη αποφάσεων, ζητήματα άγχους καθημερινών προβλημάτων κ.ά.

Για ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής διάρκειας 60’ με την χρήση βιντεοτηλεφώνου μέσω διαδικτύου με την υποδομή που παρέχει το Skype

Χρειάζεται ο/η ενδιαφερόμενος/η  να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμό βιντεοκλήσεων στο Skype. Κατόπιν επικοινωνίας μαζί μου, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορίζεται ημέρα και ώρα διαδικτυακής συνάντησης πατώντας το σήμα SKYPE που βλέπετε στην ιστοσελίδα μου.

Στην περίπτωση συμβουλευτικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (email) o/ η ενδιαφερόμενος/η και εγώ αλληλογραφούμε γύρω από ένα βασικό ερώτημα / αίτημα του/της πρώτου/της  με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ο / η ενδιαφερόμενος/η μου στέλνει ένα πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα, όπου διατυπώνει με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο το αίτημα του/της για βοήθεια και όσες πληροφορίες κρίνει απαραίτητες για την κατανόηση της κατάστασής του/της.
 2. Εντός 24 ωρών του / της στέλνω μια σειρά από διευκρινιστικές ερωτήσεις ώστε να κατανοήσω καλύτερα την κατάστασή του/της.
 3. Ο / η ενδιαφερόμενος/η μου στέλνει τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.
 4. Εντός 48 ωρών (συνήθως εντός 24 ωρών) από τη λήψη της απάντησής του /της, στέλνω μια ηλεκτρονική επιστολή συμβουλευτικού χαρακτήρα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ανταλλάξει στα προηγούμενα στάδια.
 5. Ο /η ενδιαφερόμενος/η μου στέλνει τα σχόλια του σχετικά με την επιστολή που έλαβε: πώς ένιωσε, τι σκέφτηκε,  τι τον προβλημάτισε, τι του φάνηκε χρήσιμο.
 6. Εντός 48 ωρών (συνήθως εντός 24 ωρών) από την λήψη της απάντησης στο (5), στέλνω ένα καταληκτικό ηλεκτρονικό μήνυμα κλεισίματος.

Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπους που βιώνουν κάποια σοβαρή κρίση ή υποφέρουν από σοβαρή ψυχολογική διαταραχή. Σε αυτή την περίπτωση, συνίσταται να απευθυνθούν για άμεση ψυχοθεραπευτική ή /και ψυχιατρική υποστήριξη.

Σας ευχαριστώ που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μου και μελετάτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μου για προσωπικές συνεδρίες.